Pages

Monday, April 29, 2013

အိဗ္ - သူငယ္ခ်င္းေလးခ်စ္သူ

အိဗ္ - သူငယ္ခ်င္းေလးခ်စ္သူ
200301 ေမ့ၿပီထင္တယ္
02 တစ္ခါကလို
03 အေၿဖမဲ့
04 သူငယ္ခ်င္းေလးခ်စ္သူ
05 အစိမ္းေရာင္လမ္းေလ
06 ႀကယ္ေတြေတာင္ငိုတယ္
07 ႀကယ္စင္တို႔၏ည
08 မင္းနဲ႔အတူ
09 အလြမ္းမီး
10 မသိလိုခဲ့ေသာအဓိပၸါယ္မ်ား
11 ပန္းရဲ႕စိတ္ကူး
12 ေၿပာင္းလဲသြားၿပီ
13 ရဲရဲခ်စ္

No comments:

Post a Comment